4 Aralık 2022

İklim zirvesindeki taahhütlerle 2030’a kadar karbon emisyonu 9 gigaton azaltılabilir