4 Aralık 2022

aşırı sıcaklıklarla nüfus yoğunluğu arasındaki bağı ortaya koydu