Nazım Biçimleri Nelerdir, Nasıl Bulunur? Türk Şiirinde Kullanıaln Nazım Türleri...

Nazım Biçimleri Nelerdir, Nasıl Bulunur? Türk Şiirinde Kullanıaln Nazım Türleri…

Posted by
Nazım Biçimleri Nelerdir, Nasıl Bulunur? Türk Şiirinde Kullanıaln Nazım Türleri...

Nazım Biçimleri Nelerdir?

Birçok değişik şiir üzerinden kullanılması ile beraber divan edebiyatı açısından oldukça fazla nazım biçimi bulunmaktadır.

– Gazel
– Rubai
– Kaside
– Tuyuğ
– Mesnevi
– Murabba
– Kıt’a
– Şarkı
– Müstezat
– Terkib-i bent
– Terci-i bent
– Musammat

Bu şekilde yukarıdaki olduğu gibi birçok farklı nazım biçimi değişik şiirler üzerinden kullanım imkanı vermektedir. Böylece anlatmak istenen duygu ve düşünce üzerinden Divan edebiyatında birçok şiir ortaya çıkar.

Nazım Biçimleri Nasıl Bulunur?

Nazım biçimi şehir üzerinden ele alınan uyak ve kafiye ölçüsü incelemek suretiyle bulunmaktadır. Özellikle şiirin içerisindeki farklı dizeler üzerinden Ses benzerliği ele alınmak suretiyle nazım biçimi öne çıkar. Zaten Divan edebiyatında nazım biçimlerinin farklılıkları çok fazla olduğu için, değişik nazım biçimini kolaylığı bulma şansı elde edilir. Bu doğrultuda uyak düzeni, Nazım birimi ve ölçüsü manzume üzerinden incelemek suretiyle ortaya çıkarma imkanı verir.

Türk Şiirinde Kullanılan Nazım Türleri

Söz konusu Türk şiiri olduğu vakit geçmişten günümüze kadar ulaşmış oldukça fazla sayıda Nazım türü bulunmaktadır. Bunlar içerisinde koşuk, sagu, sav, destan, mısra, beyit ve gazel gibi daha pek çok değişik Nazım türü bulunmaktadır. Aynı zamanda nazım biçimi olarak da öne çıkan bu yapılar, Türk şiirinde birçok farklı zaman diliminde kullanılmıştır. Özellikle döneme bağlı olarak anlatılmak istenen duygu ve düşünceler üzerinden, farklı şiirlerde Nazım türleri kullanılır. Böylece herhangi bir durum değişik Nazım türleri üzerinden anlatma imkanı vermektedir.

Türk Şiirinde Nazım Şekillerinin Önemi

Şirin daha zengin ve daha güzel bir etkiye atabilmesi için günümüzde nazım şekilleri önemli bir yere sahiptir. Geçmişten günümüze birçok farklı Yüzyıl ve dönem içerisinde, nazım şekilleri kullanılmıştır. Zaten bu kullanım ile beraber özellikle destan, mısra, koşuk ve gazel gibi farklı türler öne çıkıyor. Böylece dönemin etkisini çok daha iyi bir şekilde anlama ve anlatma imkanı elde edilmektedir. Bu sebepten böylesi yönüyle Türk şiirinde nazım şekilleri önemli bir yer taşıyor. Bu konuda uzun yıllar boyunca günümüze gelmiş pek çok önemli eser yer almaktadır.

 

Leave a Reply

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.