Namık Kemal Kimdir, Eserleri Nelerdir? Namık Kemal'in Hayatı...

Namık Kemal Kimdir, Eserleri Nelerdir? Namık Kemal’in Hayatı…

Posted by
Namık Kemal Kimdir, Eserleri Nelerdir? Namık Kemal'in Hayatı...

Namık Kemal Kimdir?

Namık Kemal, Türk milliyetçiliğinin öncülerinden birisi olarak bilinmektedir. Ünlü yazar ve şair olarak tanınmakta olan Namık Kemal aynı zamanda gazeteci, devlet adamı ve Genç Osmanlı hareketinin mensubu olarak da bilinmektedir.

Türk edebiyatında öncü niteliğinde yazdığı tiyatro eserleri ile de tanınmaktadır. Diğer yazarlardan farklı olan üslubu ile devrinin en fazla tanınan yazarlarından birisi olmuştur. Türk edebiyatının sahnelenen ilk tiyatro eseri de Namık Kemal tarafından yazılmıştır.

Namık Kemal Eserleri Nelerdir?

Namık Kemal birçok farklı tür de eser veren bir yazar olarak tanınmaktadır. Namık Kemal; tiyatro, roman, eleştiri ve tarihi kitaplar yazmıştır. Türk edebiyatı için oldukça önemli eserler verdiği bilinmektedir.

Vatan Yahut Silistre

Kara Bela

Zavallı Çocuk

Celaleddin Harzemşah

Akif Bey

Cezmi

İntibah

Tahrib-i Harabat

Mukaddeme-i Celal

Takip

İrfan Paşa’ya Mektup

Renan Müdafaanamesi

Silistre Muhasarası

Kanije

Devr-i İstila

Evrak-ı Perişan

Barika-i Zafer

Namık Kemal Hangi Akımın Temsilcisidir?

Namık Kemal, romantizm akımının temsilcisi olan bir yazar olarak bilinmektedir. Tanzimat döneminin yazarlarından birisi olarak ifade edilebilir. Namık Kemal döneminde vatan şairi olarak tanınan bir yazar olarak bilinmektedir. Hürriyet kavramını şiirde ilk kez kullanan şair olduğunu söylemek de mümkündür.

Namık Kemal, eski nazım biçimlerini kullanarak yeni temaları işlemiştir. Divan edebiyatı nazım biçimlerini Tanzimat döneminde de kullanmaya devam etmiştir. Vatan sevgisi, adalet ve özgürlük gibi konuları işlemiştir. Türk edebiyatında birçok ilk de Namık Kemal tarafından gerçekleştirilmiştir. Eserlerini oldukça coşkulu bir dille yazdığı da söylenebilir.

 

 

Leave a Reply

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.