Maniheizm Ne Demek, Temel Öğretileri Nelerdir? Mani Dini Özellikleri Nelerdir?

Maniheizm Ne Demek, Temel Öğretileri Nelerdir? Mani Dini Özellikleri Nelerdir?

Posted by
Maniheizm Ne Demek, Temel Öğretileri Nelerdir? Mani Dini Özellikleri Nelerdir?

Maniheizm Ne Demek?

Maniheizm akımı, 3. yüzyılda ortaya çıkan bir dindir. İsmini ise, kurucusu olan Mani’den alan bu din ise, Mezopotamya’nın güney kesiminde ortaya çıkmıştır. Aynı zamanda, zamanla Uzak Doğuda ve Avrupa’da yayılmıştır. Maniheizm, M.S. 216 – 277 yılları arasında yaşayan Mani ismi verilen bir düşünürün görüşlerinden meydana gelir. Mani, kaleme aldığı pek çok eserde, Tanrının Tavm adı verilen bir melek aracılığı ile kendine vahiy gönderdiğini iddia etti. Mani ise, vefat ettikten sonra öğrencileri Maniheizm’in yayılmasına çok büyük katkıda bulunmuştur.

Maniheizm Temel Öğretileri Nelerdir?

Maniheizm dininde ”Üç Mühür” kavramı çok önemli bir yer tutar. Ruhban sınıfını ortaya çıkaran Seçkinler, üç mühür kuralına göre yaşamak zorunda kalıyordu. Dili mühürlü olan kişiler ise, susma orucu tutar ve günlerce konuşmazdı. Bu mühürde aynı zamanda kötü sözler söylemek de yasaktı. El mührü, canlıların hayatı hakkına saygı duymak anlamına geliyordu. Maniciliğin en önemli özelliklerinden birisi de insan ile hayvan öldürmenin eşit bir derecede günah sayılmasıdır. Her canlının hayatını kutsal sayan Maniheizm’de, doğa da canlı bir varlık şeklinde kabul ediliyordu.

Arzhang ise, bu dinin kutsal kitabı olarak kabul edilir. Mani tarafından kaleme alınan kitabı ise, kaybolduğu için günümüze kadar ulaşamadı. Bu dinde kullanılan en önemli kavramlardan birisi de ”Faraklit”tir. Faraklit ”aydınlığın temsilcisi” ve ”ışığın elçisi” anlamına gelir. Mani, aynı zamanda son Faraklit olarak da kabul edilir.

Mani Dini Özellikleri Nelerdir?

Mani dini, İran kökenli bir dindir.

Herkesin kendi emeği ile geçinmesi gerekir.

İnsanların barış içinde ve kardeşçe yaşamaları gerektiğini savunur.

Alçak gönüllülük ve yardımseverlik esastır.

Bu dinin kurucusu olan Mani de öldürülmüştür.

Manikezm ya da Mani’de temel felsefe karanlık ile aydınlık, iyi ile kötü karşı karşıya kalmıştır. Her karanlığın karşısında mutlaka bir aydınlık vardır. İnsan hayatının en güzel yanı ise, bu aydınlığı bulmaktır. Işığa ulaşmak ise asıl hedeftir. Mani öğretisinde ödün ise sözdür.

Her zaman toplumun önünde peygamberin bir ışık olmasını savundu.

Karanlık ve aydınlık birlikte vardır. Her şey zıddını ise kendi içinde barındırır.

 

 

Leave a Reply

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.